ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 33/2566

เผยเเพร่เมื่อ 14 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 33/2566  ดังนี้

  1. ตารางป.ป.ช.   คลิกดูรายละเอียด
  2. ประกาศเชิญชวน   คลิกดูรายละเอียด