ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ 50/2560

เผยเเพร่เมื่อ 493 เข้าชม

ประกาศราคากลาง  ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ  (ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ 50/2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หรือ ตาราง ป.ป.ช.  คลิกดูรายละเอียด