ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงระบบปั้มน้ำประปาและระบบท่อน้ำภายในศูนย์ฝึกฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 37/2561

เผยเเพร่เมื่อ 162 เข้าชม

ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงระบบปั้มน้ำประปาและระบบท่อน้ำภายในศูนย์ฝึกฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 37/2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง     คลิกดูรายละเอียด

บัญชีประมาณราคากลาง

1. แบบปร. 4  ปร. 5 และ  ปร. 6    คลิกดูรายละเอียด