ประกาศราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 81/2561

เผยเเพร่เมื่อ 169 เข้าชม

ประกาศราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 81/2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   คลิกดูรายละเอียด