โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยเเพร่เมื่อ 253 เข้าชม

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  1.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ปปช.  คลิกดูรายละเอียด