ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 49/2561

เผยเเพร่เมื่อ 89 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 49/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   เลขที่ 49/2561   คลิกดูรายละเอียด

ตารางกำหนดราคากลางตามประกาศ ป.ช.ช.  คลิกดูรายละเอียด