ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 101/2561

เผยเเพร่เมื่อ 161 เข้าชม

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 101/2561

ประกาศเชิญชวน คลิกดูรายละเอียด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง คลิกดูรายละเอียด