ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 100/2561

เผยเเพร่เมื่อ 210 เข้าชม

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 100/2561

1. ประกาศเชิญชวน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คลิกเพื่อดูรายละเอียด