ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดงานวิจัยจากครามปั่นสู่กระบวนการการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ตลาดนำและเทคนิคการขายสินค้าวัฒนธรรม ของผ้าทออีสานสู่มาตรฐานสากล โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 44/2561

เผยเเพร่เมื่อ 192 เข้าชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดงานวิจัยจากครามปั่นสู่กระบวนการการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ตลาดนำและเทคนิคการขายสินค้าวัฒนธรรม ของผ้าทออีสานสู่มาตรฐานสากล โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 44/2561   คลิกดูรายละเอียด