เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

เผยเเพร่เมื่อ 186 เข้าชม

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
คลิกดูรายละเอียด