ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อดิจิทัลการเรียนรู้โดยถอดบทเรียนจากการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 1 งาน เลขที่ 55/2561

เผยเเพร่เมื่อ 145 เข้าชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อดิจิทัลการเรียนรู้โดยถอดบทเรียนจากการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 1 งาน เลขที่ 55/2561  คลิกดูรายละเอียด