ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมเพดาน อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/2562

เผยเเพร่เมื่อ 72 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมเพดาน อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/2562

1 ประกาศเชิญชวน    คลิกดูรายละเอียด

2. ตารางกำหนดราคากลาง (ป.ป.ช.)   คลิกดูรายละเอียด

3. BOQ    คลิกดูรายละเอียด