ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องโครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 14/2562

เผยเเพร่เมื่อ 69 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องโครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 14/2562

1. ตารางกำหนดราคากลาง (ป.ป.ช.)   คลิกดูรายละเอียด

2. BOQ    คลิกดูรายละเอียด