ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 44/2562

เผยเเพร่เมื่อ 83 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 44/2562 (ครั้งที่ 2)

  1. ประกาศ เลขที่ 44/2562 คลิกดูรายละเอียด 
  2. ตารางกำหนดราคากลางตามประกาศ ป.ช.ช.  คลิกดูรายละเอียด