ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาเทคโลโนโลยีการอาหาร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 45/2562 

เผยเเพร่เมื่อ 98 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาเทคโลโนโลยีการอาหาร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 45/2562

  1. ประกาศ เลขที่ 45/2562 คลิกดูรายละเอียด
  2. ตารางกำหนดราคากลางตามประกาศ ป.ช.ช.  คลิกดูรายละเอียด