ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพเยื่อใยอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 46/2562

เผยเเพร่เมื่อ 87 เข้าชม
  1. ประกาศมหาวิทยาลัย เลขที่ 46/2562 คลิกดูรายละเอียด
  2. ตารางกำหนดราคากลางตามประกาศ ป.ช.ช.  คลิกดูรายละเอียด