เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

เผยเเพร่เมื่อ 215 เข้าชม

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561  คลิกดูรายละเอียด