ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพสีเนื้อโค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 56/2562

เผยเเพร่เมื่อ 110 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพสีเนื้อโค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 56/2562   ดังนี้

  1. ประกาศเชิญชวน  คลิกดูรายละเอียด
  2. ตารางกำหนดราคากลาง ป.ป.ช.   คลิกดูรายละเอียด