เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 42/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

เผยเเพร่เมื่อ 66 เข้าชม

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 42/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
คลิกดูรายละเอียด