ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2563

เผยเเพร่เมื่อ 113 เข้าชม
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2563  คลิกดูรายละเอียด 
  2. ตารางกำหนดราคากลางตามประกาศ ป.ป.ช.  คลิกดูรายละเอียด