ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์กล่องถุงปิด (Glove box) สำหรับสังเคราะห์สารเคมีในบรรยากาศควบคุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 29/2563

เผยเเพร่เมื่อ 112 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์กล่องถุงปิด (Glove box) สำหรับสังเคราะห์สารเคมีในบรรยากาศควบคุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 29/2563  http://invent.snru.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/2.-ประกาศผู้ชนะ-1.pdf