ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 55/2563

เผยเเพร่เมื่อ 29 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 55/2563

  1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ปปช.  คลิกดูรายละเอียด
  2. ประกาศเชิญชวน  คลิกดูรายละเอียด