ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 59/2563

เผยเเพร่เมื่อ 26 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 59/2563  ดังนี้

  1. ประกาศเชิญชวน เลขที่ 59/2563   คลิกดูรายละเอียด
  2. ตารางป.ป.ช.   คลิกดูรายละเอียด