ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการทางธุรกิจการเกษตร และสัตวศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 60/2563

เผยเเพร่เมื่อ 211 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการทางธุรกิจการเกษตร และสัตวศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 60/2563  คลิกดูรายละเอียด