โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 26/2563

เผยเเพร่เมื่อ 523 เข้าชม

โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 26/2563
คลิกดูรายละเอียด
1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
2. รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)