สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) สัญญาเลขที่ 11/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

เผยเเพร่เมื่อ 115 เข้าชม

สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) สัญญาเลขที่ 11/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด