ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2563)

เผยเเพร่เมื่อ 92 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2563)   คลิกดูรายละเอียด