ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนบริเวณประตู ๒ และหน้างานอาคารสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 29/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนบริเวณประตู ๒ และหน้างานอาคารสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 29/2563