ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 44/2563 

เผยเเพร่เมื่อ 172 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 44/2563
คลิกดูรายละเอียด