ประกาศร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ จำนวน 1 ชุด รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

เผยเเพร่เมื่อ 153 เข้าชม

ประกาศร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ จำนวน 1 ชุด
1. ร่างประกาศเชิญชวน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
3. ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563