ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

เผยเเพร่เมื่อ 214 เข้าชม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563   ถึงเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563)  คลิกดูรายละเอียด