ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เผยเเพร่เมื่อ 106 เข้าชม

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด