ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนรอบอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 31/2563

เผยเเพร่เมื่อ 33 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนรอบอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 31/2563  คลิกดูรายละเอียด