ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยเเพร่เมื่อ 37 เข้าชม

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ประกาศเชิญชวน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คลิกเพื่อดูรายละเอียด