โปรแกรม Google Chrome

เผยเเพร่เมื่อ 17273 เข้าชม

โปรแกรม ChromeStandaloneSetup 88.0.4324.190
โปรแกรมติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7, 8.1 และ 10 เวอร์ชัน 32-bit  คลิก
โปรแกรมติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7, 8.1  และ 10 เวอร์ชัน 64-bit คลิก