หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่บุคลากร ภายในงานบริหารงานบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 42/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่นิติกร ภายในงานบริหารงานบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 41/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารคลีนิกรักษาสัตว์เพื่อชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 32/2564 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานภายในงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 37/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานภายในงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 36/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต แบบสายเช่า (Leased Line) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานภายในงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 35/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 6/2563