หัวข้อข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

test

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 กลุ่มรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 109/2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (RSS feed)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (RSS feed)

โครงการจ้างเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม และซักม่านภายในหอประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 34/2561

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 68/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียหอประชุมจามจุรี 1-2 และห้องน้ำวีไอพี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 22/2561

ประกาศราคากลางโครงการจ้างทำปกปริญญาบัตร สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)