หัวข้อข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 2 เลขที่ 70/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ 71/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งแท่นพระราชทานปริญญาบัตรและลาดพระบาท จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 33/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 68/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ประตู 1 และถนนคอนกรีตที่ชำรุด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 26/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีววิทยาขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 55/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนามาตรฐานงานห้องสมุดสู่สากล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าบุ่งป่าทาม ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 200 เมตร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 30/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เตรียมการผลิตและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพการผลิตพืชแบบปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 67/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รายการที่ 1 กลุ่มที่ 1