หัวข้อข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีวโมเลกุลขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 51/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเรือนเพาะชำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 50/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 11/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 36/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 48/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ประกาศครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 47/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 จำนวน 2,600 ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 9/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสลกนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 45/2562