หัวข้อข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เตรียมการผลิตและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพการผลิตพืชแบบปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 67/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รายการที่ 1 กลุ่มที่ 1

โครงการจ้างเหมาติดตั้งแท่นพระราชทานปริญญาบัตรและลาดพระบาท จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 33/2561