หัวข้อข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเสื้อเหลือง ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เลขที่ 53/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 100/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 99/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด บ้านพักบุคลากร จำนวน 12 หลัง เลขที่ 103/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 104/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าพร้อมแพทเทิร์น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 52/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 97/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 90/2561 คลิกดูรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 101/2561