หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมเพดาน อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน  2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องโครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 15/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องโครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 14/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องโครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่โรงจอดรถอาจารย์สาขาศิลปกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 13/2562