หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์หอพัก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 27/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระนาดชะลอความเร็วชนิดพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 66/2563

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  จำนวน 1 งาน  โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์หอพัก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 27/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์หอพัก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 27/2563)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 26/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับอนุบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 25/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563