หัวข้อข่าว

โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 26/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับอนุบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 25/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)