หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาโครงการขยายห้องเรียน  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  จำนวน 1 หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 29/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 33/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์หอพักนักศึกษากันเกรา จำนวน 1 งาน  โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 30/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ อาคาร 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 32/2564