หัวข้อข่าว

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน  2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริม สำหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2566

ประกาศราคากลางในงานจ้างปรับปรุงโรงจอดรถนักศึกษาหอพักเอราวัณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 33/2565

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2