ตรวจสอบพัสดุประจำปี

.
แบบสำรวจรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

>> แบบสำรวจรายชื่อคณะกรรมการ
คลิกที่นี่ ดาวโหลดเอกสาร

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
1. บันทึกการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (PDF)
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (PDF)
3. แบบฟอร์ม บันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565 (Word)
4. แบบฟอร์มต่าง ๆ จำนวน 4 ประเภท (Excel)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

รายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
1.ตัวอย่างรายงานผลการประชุม
2.รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง
3.เอกสารแนบรายงานสอบหาข้อเท็จจริง – เอกสารแนบ 1 ออกจากระบบ
4.เอกสารแนบรายงานสอบหาข้อเท็จจริง – เอกสารแนบ 2 ออกจากระบบ
5.รายงานสอบข้อเท็จจริงและประเมินทรัพย์สิน – เอกสารแนบ 3 ออกจากระบ
6.เอกสารแนบรายงานสอบหาข้อเท็จจริง – เอกสารแนบ 3 ออกจากระบบ
7.ประเมินราคาทรัพย์สิน – เอกสารแนบ 4 ออกจากระบบ
8.รายงานสอบข้อเท็จจริงและประเมินทรัพย์สิน – เอกสารแนบ 4