ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับให้บริการนักศึกษาพิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 31/2566

เผยเเพร่เมื่อ 10 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับให้บริการนักศึกษาพิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 31/2566  ดังนี้

1.ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ 31/2566   คลิกดูรายละเอียด

2. ตารางกำหนดราคากลางตามประกาศ ปปช.  คลิกดุรายละเอียด