ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 32/2566

เผยเเพร่เมื่อ 11 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 32/2566  ดังนี้

  1. ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ 32/2566  คลิกดูรายละเอียด
  2. ตารางกำหนดราคากลางตามประกาศ ปปช. คลิกดูรายละเอียด