ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ ประตู 1 และถนนคอนกรีตที่ชำรุด   จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 26/2561

เผยเเพร่เมื่อ 138 เข้าชม

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ ประตู 1 และถนนคอนกรีตที่ชำรุด   จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 26/2561

  1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ป.ป.ชเลขที่ 26/2561   คลิกดูรายละเอียด
  2. รายการประมาณราคา (BOQ) เลขที่ 26/2561   คลิกดูรายละเอียด