ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำเสีย อาคาร 5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 48/2561

เผยเเพร่เมื่อ 156 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำเสีย อาคาร 5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 48/2561
คลิกดูรายละเอียด